نرم افزار حسابداری برای پیمانکاری

نرم افزار حسابداری در بازار ایران به وفور یافت می شود. در حقیقت اکثر شرکت های ایرانی فقط نرم افزار حسابداری تولید می کنند. اخیرا در چند سال گذشته برخی شرکت های تولید کننده نرم افزار به تولید نرم افزارهای جانبی و یا ابزار دست زده اند.

یکی از بازار های موجود برای نرم افزار حسابداری ، حسابداری پیمانکاری است. نرم افزار حسابداری برای حسابداری پیمانکاری چیز عجیب و غریبی نیست ولی کمی امکانات می خواهد که باید در نرم افزارهای حسابداری که برای این بازار نوشته می شود لحاظ گردد.

 منبع: http://accsoft.blogfa.com/
کدبازان>